Globalisering, affärsprocessutveckling, systemintegration, konjunkturförändringar samt myndigheternas begränsningar ställer nya krav på datasystemen.

Exdec Oy grundades år 1993 som ett oberoende mjukvaruföretag.

Vår avsikt är att vara en pålitlig finländsk tillverkare av IT-system och teknologipartner för kunder.

Vi utvecklar, kommersialiserar och säljer programvaror och tjänster.

Kundorientering är viktigt för oss. Vi bygger våra tjänster på kundens faktiska behov. Vår styrka är den finansiella sektorn, särskilt inom handeln med värdepapper har vi erfaren och kunnig personal.

Vi samarbetar med andra mjukvaruföretag inom samma bransch, banker och mäklarföretagen samt med Helsingforsbörsen.

Exdec Oy 
Brunnsgatan 8 B
 FIN-00100 Helsingfors
FINLAND 

Tel. +358 50 500 2555