Apelia är en ny generation system för värdepappershandel. Apelia innehåller mångsidiga Backoffice programvaror för kundrelationer, konton, portföljer, handel, osv. behandling, fakturering och användargränssnitt för både finländska och utländska marknadsplatser.Ares reskontraprogram som är planerat speciellt för aktiehandelns ändamål.

Rahakas är en fondandels behandlingssystem. Rahakas är lämplig även för användning som en premiebaserad tilläggspensions försäkringssystem. Rahakas möjliggör fondens kund, arvoden, händelsen och fondregisters användarvänliga förvaltning.

Kiva är ett system för att underlätta fastighetsförsäkringsförmedling.

WinReski reskontraprogram för värdepappershandel.

WinOptio är ett derivathandelssystem med gränssnitt till Eurex och OMX.

Referenser genom åren >>
Exdec Oy 
Brunnsgatan 8 B
 FIN-00100 Helsingfors
FINLAND 

Tel. +358 50 500 2555