Apelia on tarjoamamme ratkaisu arvopaperien kaupankäyntiin. Se sisältää monipuoliset BackOffice-ohjelmistot asiakkuuksien, salkkujen, tilien, kauppojen ym. hallintaan, laskutukseen sekä liittymiä sekä suomalaisille että ulkomaisille markkinapaikoille.
[esite pdf-muodossa]

Ares on reskontraohjelmisto joka on suunniteltu erityisesti pörssikaupankäynnin tarpeisiin.
[esite pdf-muodossa]


Rahakas on rahasto-osuuksien hallintajärjestelmä. Rahakas soveltuu myös käytettäväksi maksuperusteisena lisäeläkevakuutusjärjestelmänä.
Rahakas mahdollistaa rahaston asiakkuuksien, palkkioiden, tapahtumien ja rahastorekisterin helppokäyttöisen hallinnoinnin.
[esite pdf-muodossa]

Kiva on kiinteistövakuutuksien välitystä helpottava järjestelmä.

WinReski on arvopaperikaupan reskontraohjelmisto.

WinOptio on johdannaiskaupankäyntijärjestelmä jossa on liittymät Eurex:iin ja OMX:ään.

Referenssejämme vuosien varrelta >>
Exdec Oy 
Kaivokatu 8 B 8krs
 00100 Helsinki
FINLAND 

Puh. +358 50 500 2555