Stark erfarenhet inom området skapar mer förtroende. Ingen för oss är för stort eller litet. Under åren har vi levererat från engångsprogram till stora handelssystemen. Vi erbjuder service på både i projekt form och timbaserat arbete.

 

Skräddarsydda program

Behöver du ett system som ännu inte existerar eller har gamla systemet lämnat efter i utvecklingen?

Kontakta oss så gör vi datasystem som betjänar era behov. Läs mera...

 

Integrationslösningar

De enskilda gamla programmen är kanske bättre att lämna oberörd. Orsaker kan vara många, produktstödet har upphört, tekniken har blivit föråldrad osv., men systemet har använts i många år och det nya systemets utveckling skulle inte vara kostnadseffektivt tänkt vettigt. Då är integrationslösning ett bra alternativ.
Läs mera...


Definiering av det nya systemet

Affärsprocesser, det vill säga den verkliga affärsverksamhetens kedjor av aktiviteter utvecklas och bildar ett ständigt växande behov av nya system för att spara tid och kostnader. Läs mera...

Kartläggning av leverantörer

Vi kan hitta den bästa leverantören för våra kunder. Vi kartlägger leverantörer och gör kravspecifikation, urvalskriterier, anbudsbegäranden och när anbuden har kommit från leverantörerna jämför vi dem sinsemellan med kunden med förtroende och objektivitet.


Exdec Oy 
Brunnsgatan 8 B
 FIN-00100 Helsingfors
FINLAND 

Tel. +358 50 500 2555